Nawigacja
Strona Główna
Podziękowania
Szukaj
Zegar
Witamy
Witamy na stronie Rady Osiedla nr 7 w Krotoszynie
 
 
ZAPROSZENIE

Stowarzyszenie Centrum Wolontariatu Ziemi Krotoszyńskiej oraz Rada Osiedla nr 7 zapraszają wszystkich chętnych do wzięcia udziału w "Spacerze po Rekord".
Spacer z kijkami, czyli Nording Walking, będzie prowadził mieszkaniec naszego osiedla i wolontariusz Jan Pawlik. Początek pierwszego spaceru w sobotę 15.02.2014r. o godzinie 12.00 w samo południe. Zaczynamy przy siłowni zewnętrznej, która znajduje się przy deptaku w kierunku na Błonie.

Dlaczego "po Rekord"? Wszystko wyjaśnimy w sobotę. Spacerujemy bez ścigania się, doskonalimy technikę, integrujemy grupę wokół tematu spaceru. Scenariusz ma charakter rozwojowy. W razie deszczu nie idziemy. Zapraszamy wszystkie grupy wiekowe, Rodziny, młodzież i dorosłych. Każdy odpowiada za siebie.

Dodał:  rada dnia luty 13 2014 14:03:50         1 Komentarzy · 578 Czytań · Drukuj
 
 
SPOTKANIE RADY
Rada Osiedla nr 7 zaprasza 7 stycznia wszystkich mieszkańców na zebranie ogólne w świetlicy Zespołu Szkół nr 3 przy al. Powstańców Wlkp. Początek zebrania o godz. 18.00!
Dodał:  rada dnia styczeń 07 2014 09:51:17         1 Komentarzy · 628 Czytań · Drukuj
 
 
TURNIEJ ROWEROWY
W połowie czerwca na terenie miasteczka ruchu drogowego (przy promenadzie) w Krotoszynie odbył się Turniej Ruchu Drogowego. Miejscem zmagań dzieci szkół podstawowych było miasteczko ruchu drogowego znajdujące się przy miejskiej promenadzie. Organizatorem zawodów była Rada Osiedla nr 7 w Krotoszynie oraz Komenda Powiatowa Policji w Krotoszynie.

Celem turnieju było działanie na rzecz poprawy bezpieczeństwa dzieci w ruchu drogowym. Pierwszą z konkurencji był przejazd po miasteczku ruchu drogowego. W jego połowie dzieci odpowiadały na pytania dotyczące ruchu drogowego. Następnie startujący mieli do pokonania tor przeszkód. Dla każdego z uczestników przewidziane były opaski odblaskowe na rękę, a dla najlepszych nagrody rzeczowe. W kategorii klas 1-3 wygrał Hubert Konarczak, natomiast w kategorii klas 4-6 zwycięzcą została Roksana Konarczak.

Dodał:  rada dnia lipiec 01 2013 13:12:57         0 Komentarzy · 642 Czytań · Drukuj
 
 
WEŹ UDZIAŁ W TURNIEJU ROWEROWYM!
Rada Osiedla nr 7 organizuje turniej rowerowy dla uczniów szkół podstawowych z klas od 1 do 3 oraz od 4 do 6.
Impreza odbędzie się 15 czerwca na terenie miasteczka rowerowego przy krotoszyńskiej promenadzie. Wszyscy chętni mogą zgłosić się do rywalizacji w dzień turnieju. Zapisy będą odbywać się od 10.00 do 10.30.
W turnieju liczyć się będą umiejętności jazdy na rowerze oraz znajomość przepisów ruchu drogowego. Na zwycięzców czekają atrakcyjne nagrody rzeczowe.

Poniżej umieszczamy szczegółowy regulamin konkursu.REGULAMIN TURNIEJU RUCHU DROGOWEGO
Turniej Ruchu Drogowym, zwany dalej "Turniejem", organizowany jest na terenie Miasteczka Ruchu Drogowego w Krotoszynie dla uczniów klas 1 - 3 oraz 4 – 6.
Mogą w nim uczestniczyć uczniowie pod warunkiem posiadania roweru i kasku ochronnego, oraz zgody opiekuna prawnego.


I. CELE TURNIEJU
Celem Turnieju jest podnoszenie kultury społeczeństwa i działanie na rzecz poprawy stanu bezpieczeństwa ruchu drogowego, w tym bezpieczeństwa dzieci i młodzieży szkolnej poprzez:
1. popularyzowanie przepisów i zasad bezpiecznego poruszania się po drogach,
2. kształtowanie partnerskich zachowań wobec innych uczestników ruchu,
3. popularyzowanie roweru jako środka transportu, a także rekreacji i sportu.

II. ORGANIZATORZY TURNIEJU
1. Turniej organizowany jest przez Radę osiedla nr 7 wspólnie z Komenda Powiatowa Policji w Krotoszynie
2. Do zorganizowania i przeprowadzenia Turnieju, powołuje się Komitet Organizacyjny.
3. Komitet Organizacyjny odpowiada za organizację poszczególnych etapów Turnieju.

III. KOMITET ORGANIZACYJNY
Naczelnik Wydziału Prewencji i Ruchu Drogowego KPP w Krotoszynie podinspektor Karol Budziński - Przewodniczący Komitetu
Hanna Wawrzyniak – Przewodniczący Rady Osiedla nr 7 w Krotoszynie – Z-ca Przewodniczącego


IV. ZADANIA KOMITETU ORGANIZACYJNEGO TURNIEJU
1. Do zadań Komitetu Organizacyjnego turnieju należy:
a) promocja idei Turnieju i informowanie o nim społeczeństwa przy
współpracy z mediami,
b) zapewnienie środków materialnych i rzeczowych do zorganizowania
i przeprowadzenia turnieju,
c) określenie terminu ich przeprowadzenia i harmonogramu prac organizacyjnych,
d) podanie terminu i postanowień regulaminu do wiadomości zainteresowanych,
e) opracowanie pytań, oraz zadań do konkurencji praktycznych Turnieju,
f) powołanie Sędziego Głównego Turnieju,
g) zapewnienie opieki medycznej podczas trwania Turnieju,
h) zorganizowanie uroczystego zakończenia Turnieju, ogłoszenie wyników i wręczenia nagród.
i) ubezpieczenie Turnieju.

V. ZADANIA SĘDZIÓW
Do zadań Sędziego Głównego na każdym etapie Turnieju należy:
1. Przeprowadzenie odprawy wszystkich uczestników i opiekunów na której przedstawia dokładny przebieg Turnieju, wyjaśnia zasady punktacji i klasyfikacji,
2. Nadzorowanie prawidłowości przebiegu konkurencji i pracy kierowników konkurencji oraz sędziów pomocniczych.
3. Rozpatrywanie spraw spornych, odwołań i protestów zgłaszanych w czasie trwania Turnieju, po zakończeniu konkurencji oraz po konsultacji z kierownikiem i sędziami tej konkurencji.
4. Po zakończeniu każdej konkurencji ogłoszenie wyników.
5. Sporządzenie i ogłoszenie komunikatu z wynikami końcowymi danego etapu Turnieju.

VI. ZASADY ORGANIZACYJNE
1. W turnieju uczniowie klas 1 - 6 szkół podstawowych, którzy zgłosili chęć startu w Turnieju. Termin zgłaszania uczestnika jest określony: w dniu turnieju tj.: 15 czerwiec 2013 rok od godz. 10:00 – 10:30
2. Uczniowie klas 1-3 i uczniowie 4 – 6 szkół podstawowych stanowią oddzielne grupy z odrębną klasyfikacją.
3. Każdy uczestnik poszczególnych eliminacji odpowiada na 3 pytania i wykonuje zadania praktyczne, tj. jazda rowerem po miasteczku i torze przeszkód.
Pytania opracowują Komitety Organizacyjne Turnieju.
4. Zadania praktyczne (jazda rowerem) w miasteczku ruchu drogowego oraz na torze przeszkód, określa Komitet Organizacyjny. Powinny one uwzględniać elementy pozwalające na sprawdzenie umiejętności bezpiecznego kierowania rowerem.

5. Jazda rowerem po miasteczku ruchu drogowego polega na przejechaniu trasy oraz punktów kontrolnych na których zostaną zadane pytania zgodnie z obowiązującymi przepisami ruchu drogowego.

Czas przejazdu nie jest limitowany. Podczas przejazdu należy zatrzymać się przy wylosowanych 3-ch, z minimum 6 wcześniej wyznaczonych, punktach kontrolnych (wg kolejności wpisanej na indywidualną kartę kontrolną uczestnika) i uzyskać potwierdzenie na tej karcie. Ruszanie z punktu kontrolnego znajdującego się przy krawędzi jezdni nie jest traktowane jako włączanie się do ruchu.

6. Tor sprawnościowy składa się z ustawionych przeszkód, wybranych z poniższego wykazu:
a. rynna
b. tarka
c. łezka
d. przedmiot do przewożenia
e. zatrzymanie w miejscu

UWAGA: Długość najazdu między przeszkodami wynosi minimum 2 metry.

7. W zależności od posiadanych możliwości, powierzchni, ukształtowania terenu, Komitet Organizacyjny ustala kolejność i rozmieszczenie przeszkód, z których składa się tor. Przeszkody na torze sprawnościowym zarówno dla klas 1-3 jak i 4- 6 szkół podstawowych muszą być zgodne z załączonymi wzorami.

Uczestnik startujący w konkurencjach praktycznych jazdy rowerem zobowiązany jest wykonać zadanie w kasku ochronnym.


8. Uczestnicy Turnieju muszą posiadać i przedstawić do wglądu:
- pisemną zgodę rodziców lub opiekunów prawnych na udział w Turnieju
- własny rower
- kask ochronny

VII. PUNKTACJA I KLASYFIKACJA
1. Jazda rowerem w miasteczku ruchu drogowego:
a) za każde naruszenie przepisów ruchu drogowego - 1 punkt karny
b) ominiecie punktu kontrolnego - 5 punktów karnych
c) upadek uczestnika w czasie trwania przejazdu - 1 punkt karny
d) za nie ukończenie przejazdu po miasteczku ruchu drogowego - 30 punktów karnych

2. Jazda rowerem po torze sprawnościowym
a) każdy błąd uczestnika na przeszkodzie - 1 punkt karny (Za błąd uważa się: potrącenie, najechanie, przesunięcie, przewrócenie po położeniu przewożonego przedmiotu a także każdorazowe podparcie - w tym między przeszkodami. Punkty karne zalicza się do przeszkody, przed którą podparcie nastąpiło)
b) zjechanie z przeszkody jednoelementowej - 3 punkty karne
c) upuszczenie przewożonego przedmiotu w czasie przejazdu lub jego upadek z podstawki lub zaczepu - 3 punkty karne
d) ominięcie całej przeszkody - 15 punktów karnych (Za ominięcie przeszkody uważa się nie podjęcie próby przejazdu obydwoma kołami po przeszkodzie.)
e) zabrania się pokonywanie przeszkód podskakując na rowerze, przenosząc rower lub przesuwając go po nawierzchni - 15 punktów karnych
f) element naruszony przednim kołem a następnie tylnym jest liczony jako: -1 punkt karny
g) jedno lub kilkakrotne naruszenie tej samej tyczki, pachołka, krążka - 1 punkt karny
h) upadek uczestnika podczas przejazdu przez tor przeszkód - 3 punkty karne
i) maksymalnie na każdej przeszkodzie można otrzymać - 15 pkt. karnych
j) czas przejazdu po torze sprawnościowym nie jest limitowany
k) każdą przeszkodę uczestnik pokonuje jeden raz, nie dopuszcza się zawracania między przeszkodami - 3 punkty karne
l) punktacja przeszkody „zatrzymanie w miejscu” (STOP):
Aby zaliczyć przeszkodę należy przejechać przednim kołem odpowiednią linię i zatrzymać się przed listwą „c” a następnie można położyć nogę na podłożu
przesunięcie listwy kołem - 1 punkt karny
przewrócenie lub przesunięcie pachołka - 1 punkt karny
podparcie się - 1 punkt karny
strącenie listwy z pachołków - 3 punkty karne
nie przejechanie przednim kołem linii początku zatrzymania - 15 punktów karnych


4. Za odpowiedź na trzy pytania może zawodnik zdobyć maksymalnie 6 punktów
Przy ocenie bierze się pod uwagę szczegółową odpowiedź. Trzy pytania po 2 punkty za prawidłowa odpowiedź. Liczbę uzyskanych punktów podaje sędzia konkurencji wraz z krótkim uzasadnieniem.

5. Za zwycięzcę w całym Turnieju uznaje się uczestnika, którego suma zajętych miejsc przez niego we wszystkich konkurencjach jest najmniejsza.

W przypadku kilku uczestników mających ten sam wynik w danej konkurencji uważa się że zajęli oni miejsca ex aequo.

6. W przypadku uzyskania jednakowej sumy zajętych miejsc w klasyfikacji końcowej przy ustalaniu ostatecznej klasyfikacji bierze się w kolejności wyniki uzyskane za:
a) odpowiedzi na pytania
b) jazdę w miasteczku ruchu drogowego
c) jazdę sprawnościową po torze przeszkód

VIII. TERMIN
1. Turniej odbywa się w dniu 15 czerwca 2013 roku w godzinach 10:00 – 13:00
2. Termin zgłaszania uczestnika jest w dniu turnieju tj. 15 czerwca 2013 roku w godzinach 10:00 – 10:30

IX. NAGRODY
1. Fundatorami nagród są organizatorzy Turnieju
2. Zapewnieniem nagród dla zwycięzców zajmuje się Komitet Organizacyjny wg uznania i możliwości finansowych.
3. Dla każdego uczestnika przewidywane są opaski odblaskowe na rękę.

X. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
1. Postanowienia regulaminu obowiązują organizatorów i uczestników Turnieju.
2. Wszelkie zmiany regulaminu może wprowadzać jedynie Komitet Organizacyjny.
3. Do rozstrzygnięcia ewentualnych niejasności i spraw spornych upoważniony jest Sędzia Główny Turnieju.
4. Protesty mogą być składane w czasie trwania Turnieju przez opiekuna do Sędziego Głównego (najpóźniej w czasie do 15 minut po zakończeniu danej konkurencji i podaniu wyników), który ogłasza werdykt ostateczny.
5. Ogłoszony przez Sędziego (po rozpatrzeniu i wyjaśnieniu ewentualnych protestów) wynik końcowy danego etapu eliminacji jest ostateczny i nie podlega dalszym odwołaniom.
6. Rowery muszą być sprawne technicznie.
7. W wypadku niesprzyjających warunków atmosferycznych (opady, śliska nawierzchnia) decyzję o przerwaniu, przełożeniu lub kontynuowaniu jazdy podejmuje Sędzia Główny Turnieju.
8. Sprawy organizacyjne nieobjęte niniejszym regulaminem rozstrzyga Komitet Organizacyjny Turnieju

Dodał:  rada dnia czerwiec 06 2013 10:27:50         0 Komentarzy · 768 Czytań · Drukuj
 
 
TURNIEJ - NOWY TERMIN
Dodał:  rada dnia maj 23 2013 10:12:57         0 Komentarzy · 718 Czytań · Drukuj
 
 
ZEBRANIE RADY
Dodał:  rada dnia maj 23 2013 10:11:40         0 Komentarzy · 641 Czytań · Drukuj
 
 
MIKOŁAJKI
6 grudnia 2012 roku Rada Osiedla nr 7 po raz kolejny zorganizowała dla dzieci z terenu naszego osiedla Mikołajki. Ponieważ sala gimnastyczna przy Zespole Szkół nr 3 (w której ostatnio odbywała się impreza) została zamknięta, tym razem Mikołajki zorganizowano w krotoszyńskim kinie Przedwiośnie. Tradycyjnie na imprezę zostały zaproszone dzieci z jedynki oraz przedszkoli Bajka i Wesoła Gromadka.
Podczas Mikołajek najmłodsi mieszkańcy osiedla zaprezentowały przygotowane przez siebie występy artystyczne, a potem otrzymały od członków rady słodycze oraz napoje.


Dodał:  rada dnia maj 04 2013 14:58:11         0 Komentarzy · 645 Czytań · Drukuj
 
 
WYCIECZKA
3 lipca 2012 roku Rada Osiedla nr 7 zorganizowała dla kilkudziesięciu dzieci mieszkających na terenie osiedla wycieczkę do Wrocławia.
Uczestników wycieczki wytypowano spośród uczniów krotoszyńskiego Zespołu Szkół nr 3. Tego dnia dzieci odwiedziły wrocławskie zoo i japoński ogród, wybrały się w rejs statkiem, udały się na seans do kina, a na końcu posiliły się w restauracji McDonalds.


Dodał:  rada dnia maj 04 2013 14:39:36         0 Komentarzy · 731 Czytań · Drukuj
 
 
TURNIEJ
5 czerwca 2012 roku Rada Osiedla nr 7 po raz drugi zorganizowała turniej sportowy Dzikich Drużyn - Orlik w piłkę nożną. Jak w zeszłym roku, zwycięskie drużyny mogły liczyć na atrakcyjne nagrody rzeczowe. Sportowcy w trakcie turnieju otrzymali również batoniki oraz napoje. W tej edycji zabrakło jedynie pogody. Mecze odbywały się w strugach deszczu. Ta niewielka niedogodność nie zdołała jednak zniechęcić ani sportowców, ani organizatorów. Wszystko przebiegło sprawnie :)

Dodał:  rada dnia maj 04 2013 14:18:21         0 Komentarzy · 663 Czytań · Drukuj
 
 
MIKOŁAJKI
7 grudnia 2011 roku w sali gimnastycznej przy Zespole Szkół nr 3 odbyły się Mikołajki dla dzieci z terenu osiedla nr 7. Na imprezę zostali zaproszeni uczniowie z jedynki oraz wychowankowie z przedszkoli Bajka oraz Wesoła Gromadka. Na tą okazję szkoła została przystrojona przez swoich uczniów w odświętne ozdoby.
Podczas Mikołajek dzieci zaprezentowały przygotowane przez siebie występy artystyczne, a potem otrzymały od członków Rady Osiedla nr 7 słodycze oraz napoje.
Dodał:  rada dnia maj 04 2013 14:08:10         0 Komentarzy · 444 Czytań · Drukuj
 
 
ŚWIĘTO ULICY
19 czerwca 2011 roku na ul. Kaliskiej odbyło się święto ulicy. Impreza została zorganizowana przez pracowników krotoszyńskiej biblioteki publicznej oraz krotoszyńskiego ośrodka kultury. Swój wkład w organizację święta miała również Rada Osiedla nr 7, która zdecydowała się wesprzeć projekt kwotą 1500 zł.

Tego dnia Kaliska całkowicie zmieniła swoje oblicze. Na ulicy przygrywali dudziarz, akordeonista i zespół muzyki dawnej Artifex. W jednej z bram funkcjonował Kinematograf, w którym można było obejrzeć filmy z dawnego Krotoszyna. Najwięcej atrakcji czekało na dzieci. Było lepienie w glinie, malowanie buzi, rysowanie kredą po asfalcie i sporo gier.


Dodał:  rada dnia maj 04 2013 12:55:45         0 Komentarzy · 435 Czytań · Drukuj
 
Strona 1 z 2 1 2 >
Logowanie
Nazwa Użytkownika

HasłoNie jesteś jeszcze naszym Użytkownikiem?
Kilknij TUTAJ żeby się zarejestrować.

Zapomniane hasło?
Wyślemy nowe, kliknij TUTAJ.
Shoutbox
Tylko zalogowani mogą dodawać posty w shoutboksie.

Brak postów.

Rada Osiedla nr7

371,381 Unikalnych wizyt

Powered by PHP-Fusion copyright © 2003-2006 by Nick Jones.
Released as free software under the terms of the GNU/GPL license.
 

Załóż : Własne Darmowe Forum | Własną Stronę Internetową | Zgłoś nadużycie